Podmínky pronájmu

Nájemce(klient) se zavazuje k tomu, že splňuje zákonem dané podmínky pro řízení motorového vozidla.
Klient musí dosáhnout věku nejméně 20 let nebo mít řidičský průkaz nejméně 2 roky.
Klient musí předložit nejméně dva doklady totožnosti.
Vyhrazujeme si právo požádat o výpis z rejstříku trestů.
Vyhrazujeme si vozidlo nepůjčit jakékoliv osobě bez udání důvodu.
Půjčovné a kauce musí být zaplacena před předáním vozidla.
Kauci a půjčovné je možné hradit i v jiné měně.
Kauce je vratná při převzetí vozidla pronajimatelem.
S vozidly je možné, se souhlasem vycestovat do zahraničí, ale pouze do členských států Evropské unie.
Při zaviněné dopravní nehodě způsobené v zahraničí je nájemce povinen dopravit vozidlo do české republiky, do místa kde vozidlo nájemce převzal.
Vozidlo může řídit více osob, pokud budou zapsány ve smlouvě.
Vozidlo se vrací ve stejném stavu, čisté a umyté, tak jako při převzetí vozidla.
Stav paliva při vrácení vozu musí být totožný jako při jeho převzetí.
Při jakémkoliv poškození vozidla včetně interiéru, kauce propadá.
Při pozdějším vrácení vozidla bez předchozího oznámení autopůjčovně se účtuje jako za další den pronájmu vozidla.
Při nevrácení technického průkazu, klíčů od vozidla a poškození nebo ztrátě registrační značky je smluvní pokuta 10.000,-Kč.
V případě nehody musí nájemce nejprve kontaktovat autopůjčovnu, vyplnit formulář o pojistné události se všemi údaji účastníků nehody, přivolat policii a obstarat si zápis o dopravní nehodě.
V případě předčasného ukončení nájmu nájemcem, se zbylé půjčovné nevrací.
V případě zrušení objednávky vozidla, která byla kryta rezervační jistinou, se rezervační jistina nevrací objednavateli.
V případě natankování špatného paliva propadá nájemci kauce a je také povinen uhradit všechny další výdaje spojené s vyčištěním nádrže, včetně prostojů vozidla.
Při zaviněných závadách nebo nehodách, na něž se nevztahuje pojištění, jsou služby zaúčtovány v plné výši nákladů na opravy, náhradní díly a náklady spojené s prostojem vozidla.
Chybějící část vozidla je nájemce povinen doplatit ve výši ceny náhradního dílu navýšené o servisní práce a administrativní poplatek 1.000 Kč.
V případě poruchy vozidla, je nájemce povinen kontaktovat autopůjčovnu, neprovádět žádné opravy a zásahy na vozidle bez předchozího souhlasu pracovníka autopůjčovny.
Ostatní se řídí podle příslušné smlouvy o nájmu dopravního prostředku.